Reglement

 • Deelnemers dienen op de dag van de tocht de 18-jarige leeftijd te hebben bereikt.
 • Iedere deelnemer dient een gezondheidsverklaring van een arts te overleggen. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden en moet minstens een maand voor de loop in ons bezit zijn. U kunt deze scannen en mailen of per post verzenden. Deelnemers die aangesloten zijn bij een atletiekclub kunnen hun jaarlijkse gezondheidscertificaat opsturen.
 • Iedere deelnemer dient de gehele tocht op eigen kracht en reglementaire wijze te volbrengen.
 • ’s Nachts is verlichting (hoofd/armlampje) en een reflecterend hesje verplicht.
 • Iedere loper dient tijdens de gehele loop te zorgen voor eigen begeleiding.
 • Geluidsinstallaties op de volgauto’s zijn niet toegestaan.
 • Bij elke deelnemer mag één begeleidings-voertuig meerijden, deze dienen herkenbaar te zijn d.m.v. door de organisatie beschikbaar gestelde tekens.
 • Zij die niet de juiste route hebben afgelegd en/of zich niet aan de regels hebben gehouden kunnen worden gediskwalificeerd!
 • De organisatie heeft het recht in dringende gevallen en behouden toestemming van de overheid de route te wijzigen.
 • Langs de route zal een voldoende aantal vrijwilligers de gevaarlijke punten herkenbaar maken en de route aangeven.
 • De loper(s) en/of begeleider(s) nemen deel op eigen risico. Zij zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die door hun toedoen, nalatigheid of onvoorzichtigheid wordt veroorzaakt.
 • De loper(s) en/of begeleider(s) dienen verzekerd te zijn tegen persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal van goederen waarvan de loper(s) en/of begeleider(s) het slachtoffer worden.
 • De loper(s) en/of begeleider(s) dienen de verkeersregels in acht te nemen. Er mogen dus geen auto’s op het fietspad.
 • De loper(s) en/of begeleider(s) dienen de aanwijzingen van politie en organisatie direct op te volgen. Bij het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan de stempelkaart door de organisatie worden ingenomen. Ook wanneer de begeleiding van de loper(s) de aanwijzingen niet opvolgen kan de startkaart van de betrokken deelnemer(s) worden ingenomen.
 • 1e Cut off in Leeuwarden is na 100 km, hier geldt een tijdlimiet van 12.5 uur. Bij het niet op tijd doorkomen in Leeuwarden (23.30 uur) wordt de loper uit de race genomen.
 • 2e Cut off in Spannenburg is na 160 km, hier geldt een tijdslimiet van 21 uur. Bij het niet op tijd doorkomen in Spannenburg (08.00 uur) wordt de loper uit de race genomen.
 • Cut off tijden zijn vermeld op de stempelkaart.
 • Lopers die niet redelijkerwijze binnen de gestelde tijdslimieten door of aan kunnen komen, worden door de organisatie uit de race genomen. Verder gaan geschiedt dan buiten de verantwoording van de organisatie.
 • Bij het verlaten van de race dient de loper zijn startnummer en stempelkaart in te leveren en naam door te geven aan de organisatie.
 • Er kunnen onderweg geheime controleposten zijn.
 • Op de controleposten dient iedere deelnemer persoonlijk de stempelkaart te laten stempelen.
 • Bij annulering voor 1 maart 2018 krijgt u 75% van het inschrijfgeld retour.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor de tocht af te gelasten of vroegtijdig te beëindigen, wanneer weersomstandigheden, calamiteiten, de openbare orde, veiligheid van de deelnemers en publiek of andere zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven. Er bestaat in dat geval geen recht op restitutie van inschrijfgeld of vergoeding van schade en kosten.
 • Deelname aan de tocht houdt in dat men akkoord gaat met het reglement.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Close Cart